PUDiZ Spółka z o.o.

10-699 Olsztyn
ul. Jarocka 21
tel: 89 541 91 22
fax: 89 541 93 78

 

Działalność spółka PUDIZ rozpoczęła 01.01.1992 roku a przedmiotem działalności jest:

a) budownictwo drogowe,
b) zieleń miejska,
c) ogrodnictwo,
d) usługi sprzętowe,
e) oczyszczania miasta,
f) ekologia (toalety przenośne),
g) beton towarowy,
h) masy bitumiczne.

Spółka w okresie swego dziewiętnastoletniego istnienia wypracowała sobie wysoką pozycję w rankingach wojewódzkich i krajowych. W kraju mieścimy się w pierwszej setce firm budowlanych, a województwie w pierwszej dziesiątce (wg. rankingu Arcata).

Dynamiki wzrostu produkcji organizowanym przez Puls Biznesu i 386 miejsce na ogólnokrajowej liście konkursu Gazel Biznesu w roku 2000 dziennika Puls Biznesu gdzie sklasyfikowane były wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce.

Wykonujemy kompleksowe prace drogowe. Są one prowadzone przez nasz odział – PUDIZ Oddział Szczytno. Dysponujemy pełnym parkiem maszynowy mdo wykonywania robót bitumicznych.
Posiadamy dwa doświadczone zespoły drogowe do rozkładania mas bitumicznych. W naszym parku maszynowym są: dwie układarki mas bitumicznych Dynapac F141C z poszerzeniem do szerokości rozkładania 7m o wydajności 160 Mg/h oraz walce wibracyjne Dynapac CC232HF, Dynapac CC422, SGW-16, WWT-7H.

Oczyszczanie ulic w sezonie pozimowym
Akcja zimowa – odśnieżanie dróg i chodników
Toalety ekologiczne – wynajem i sprzedaż
Wynajem sprzętu specjalistycznego z obsługą

Nasza oferta obejmuje również betony specjalne o ściśle określonych właściwościach, zaprojektowane pod indywidualne wymagania Klienta. Do tej grupy należą m.in. betony mostowe, drogowe, posadzkowe, wibrobetony, hydrotechniczne, contraktorowe, samozagęszczalne SCC, bezskurczowe.

• nowoczesne zaplecze technologiczne,
• komputerowy system sterowania i dozowania składników,
• najwyższej jakości surowce posiadające niezbędne certyfikaty i orzeczenia o jakości,
• wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza z wieloletnim doświadczeniem,
• specjalistyczna flota samochodowa do transportu i pompowania mieszanki betonowej,

Specjalizujemy się w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych spełniających wymagania aktualnych norm i specyfikacji technicznych.

 

budownictwo drogowe, zieleń miejska, ogrodnictwo, usługi sprzętowe, oczyszczania miasta, ekologia (toalety przenośne), beton towarowy, masy bitumiczne, sprzęt budowlany, kostka brukowa, drogi - budowa, sprzęt, usługi, ogrodnicze usługi,