Przedsiębiorstwo "Pek-Mel" Witold Czapla Krzysztof Cichorek Spółka Jawna

64-600 Oborniki
ul. Armii Poznań 27
tel: 61 297 07 20
fax: 61 297 07 22

 

Firma "Pek-Mel" Sp.j. istnieje od 1993 r.. Od początku istnienia wykonujemy szereg prac z zakresu budownictwa wodnego i melioracyjnego. Między innymi wykonanie kompletnych przepompowni melioracyjnych, wykonanie i remont wałów przeciwpowodziowych , budowa i regulacja kanałów melioracyjnych, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, budowa ujęć wodnych, budowa urządzeń melioracyjnych, budowa zbiorników retencyjnych, budowa śluzm, budowle hydrotechniczne, budowle nawigacyjne, budownictwo portowe, eksploratacje ujęć wodnych, elektrownie wodne, falochrony, inżynieria morska, kanały, melioracja, montaż pomostów, oczyszczalnie ścieków, pogłębianie basenów portowych, pogłębianie rzek, roboty podwodne, sztuczne zbiorniki wodne, tamy, wały przeciwpowodziowe, zabudowa rzek, zapory.
naszymi klientami są instytucje i urzędy miast.

instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącza WOD-KAN.

 

instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącza WOD-KAN., budowlane usługi - wodno-kanalizacyjne,