Bruk-Bet

05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 217
tel: 22 736 26 27

Produkty dla drogownictwa i kanalizacji: jezdnia i chodniki, szczelne systemy kanalizacyjne, zabezpieczenia skarp i osuwisk. Produkty dla powierzchni brukowych pełniących funkcje: komunikacyjne (chodniki, dojazdy, parkingi, aleje), handlowe (pasaż, deptak) i rekreacyjne (parki miejskie, bulwary)....

"Vega" Jacek Ziółkowski

05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 138
tel: 22 750 50 50