"Bud-Trans" Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170 A
tel: 43 822 50 19

Firma Bud-Trans to przede wszystkim kompleksowa obsługa w zakresie budowy, modernizacji, remontów i odnowy dróg oraz parkingów i placów, ponadto oferujemy zimowe utrzymanie dróg, usługi sprzętowo-transportowe oraz sprzedaż prefabrykatów betonowych i kruszyw drogowych. W 2010 r....