"Eltor-Wod" Sp. z o.o.

30-720 Kraków
ul. Saska 25
tel: 12 656 44 76
fax: 12 656 44 76

 

Firma Eltor-Wod Sp. z o.o. w Krakowie jest kontynuatorem 40-to letniej działalności inżynierskiej Działu Produkcji Wodnej Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor-Kraków ul. Saska 25.

W tym okresie działalności firma wykonywała na terenie województwa krakowskiego, tarnowskiego, bielskiego, katowickiego sieci wodociągowe, ujęcia wody pitnej, stacje uzdatniania wody, przepompownie wody.

Po prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego w 1994 roku nastąpiło wyodrębnienie jako niezależnego podmiotu gospodarczego, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod nazwą Eltor-Wod Sp. z o.o. w Krakowie.

* sieci wodociągowe PCV 90-315 z przyłączami domowymi
* sieci wodociągowe zgrzewane doczołowo z PE 63-350
* kanalizacja sanitarna i deszczowa w wykonaniu z rur PCV, kamionkowych Hapfort, Ceramo, z rur karbowanych Pragma, rur Hobas 160-500
* przepompownie ścieków w wykonawstwie tradycyjnym w studniach żelbetowych 1200-2000, żelbetowych wykonanych na mokro 3.00x4.00 h=6.0m, z gotowych elementów z PE 1500-2000
* oczyszczalnie ścieków biologiczno-mechaniczne

Firma Eltor-Wod Sp. z o.o. w Krakowie jest kontynuatorem 40-to letniej działalności inżynierskiej Działu Produkcji Wodnej Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa.

 

kanalizacja, wodociąg, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przyłącza, budowlane usługi - wodno-kanalizacyjne,