Bobas PPHU

95-100 Zgierz
ul. Chełmska 5
tel: 698 445 278
fax: 42 716 27 84

 

Firma działa na rynku od 1996 r. i zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem orzeczeń o stanie budynków w zakresie konstrukcji, jak również sposobami ich wzmacniania.
Opieramy się na najnowszych technikach pomiarowych oraz najnowszych materiałach budowlanych z zakresu chemii budowlanej oraz rozwiązań technicznych.
Projekty wykonywane są w całości metodą komputerową i mogą być przekazywane dodatkowo w formie elektronicznej.

- Orzeczenia techniczne o stanie budynków w zakresie konstrukcji
- Inwentaryzacje budowlane
- Inwentaryzacje konstrukcyjne
- Nieniszczące badania konstrukcji żelbetowych
- Projektowanie budowlane
- Konstrukcji żelbetowych
- Konstrukcji stalowych
- Konstrukcji drewnianych
- Konstrukcji murowanych
- Docieplenia budynków
- Wzmacnianie konstrukcji
- Nadzory budowlane
- Kosztorysowanie

- Orzeczenia techniczne o stanie budynków w zakresie konstrukcji
- Inwentaryzacje budowlane
- Inwentaryzacje konstrukcyjne
- Nieniszczące badania konstrukcji żelbetowych
- Projektowanie budowlane
- Konstrukcji żelbetowych
- Konstrukcji stalowych
- Konstrukcji drewnianych
- Konstrukcji murowanych
- Docieplenia budynków
- Wzmacnianie konstrukcji
- Nadzory budowlane
- Kosztorysowanie

 

inspektor nadzoru, opinie techniczne budynków, opinie techniczne budowli, ekspertyzy techniczne, badanie stanu technicznego budynku, inwentaryzacje budowlane, inwentaryzacje konstrukcyjne, nieniszczące badania konstrukcji żelbetowych, projektowanie budowlane, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane, konstrukcje murowane, wzmacnianie konstrukcji, nadzory budowlane, projektowanie konstrukcji stalowych, budowlany nadzór, projektowe biura,